Nie wymagamy doświadczenia żeglarskiego

TROCHĘ o FIRMIE

MORSKIErejsy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zaułek Rogoziński 8A

51–116 Wrocław

W dniu 10 sierpnia 2021 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek:

• MORSKIErejsy z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-116) przy ulicy Zaułek Rogoziński 8A (dalej: „Spółka Przejmująca”)

• MARINGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Masełkowicach, Masełkowice 16a/3 (56-215 Niechlów) (dalej: „Spółka Przejmowana”)

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych, udostępnia niniejszym przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod poniższym adresem:

link do wgranego planu

MORSKIErejsy – MARINGO spółki z o.o. -PLAN połączenia

MORSKIErejsy sp. z o.o. – BILANS
MARINGO sp. z o.o. – BILANS

W imieniu Spółki Przejmującej:

Sebastian SZABLOWSKI – Prezes Zarządu