Nie wymagamy doświadczenia żeglarskiego

ISSA szkolenia i certyfikaty

Szkolenie
Koszt
Certyfikaty

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY ŻEGLARSKIE w systemie ISSA

szkolenie certyfikat patent ISSANa większości organizowanych przez nas rejsów morskich można poddać się jednodniowej ocenie instruktora lub kapitana. Jednak najlepiej jest zdecydować się na szkoleniowy rejs morski i tam po obyciu bardzo przydatnego kursu otrzymać międzynarodowy patent ISSA. W cenie kursu zapewniamy podręcznik wydawnictwa MORKA z płytą CD Zachęcamy wszystkich tych zainteresowanych szkoleniem ISSA, którzy w niedalekiej przyszłości będą chcieli poprowadzić swój pierwszy samodzielny rejs morski i oprócz przygody poczuć prawdziwy smak małego osobistego zwycięstwa. Kiedy to podejmując właściwe i przemyślane decyzje podparte należytym przygotowaniem, przyswojoną wiedzą i dobrze przekazaną praktyką na kursie ISSA bez obaw samodzielnie wziąć jacht w czarter zabierając znajomych, przyjaciół lub rodzinę aby nareszcie być sobie i im – żaglem, sterem i okrętem.

Dokładnie według standardu ISSA i zaleceń International Sailing School Assosiation uczymy i omawiamy oraz w sposób namacalno-przyswajalny przekazujemy wszelkie aspekty związane z: przejęciem czarterowanego jachtu, obsługi elektronicznych urządzeń nawigacyjnych i posługiwania się mapami morskimi, instalacji jachtowych. Na kursie ISSA uzupełniamy wszystkie zajęcia praktyczne i teoretyczne własnym bezcennym doświadczeniem, którego nie da Wam żaden skrypt, mądra księga czy PZŻ.

wstępny program i zakres szkolenia ISSA skrypt w PDF

A dla wszystkich zainteresowanych, którzy już będą posiadaczami patentu ISSA i zgłoszą nam swoje zapotrzebowanie na samodzielny czarter jachtu morskiego przeszukamy najlepsze oferty w naszej bazie danych, w której znajduje się ponad 1200 jachtów, stacjonujących w prawie każdej przystani na wybrzeżu Chorwacji, Grecji lub innym zakątku świata !

jak zdobyć certyfikat ISSA ?

  • odbyć kurs ISSA podczas jednego z organizowanych przez nas rejsów
  • poddać się jednodniowej ocenie autoryzowanego instruktora ISSA
  • wypełniając ZGŁOSZENIE zaznacz szkolenie, które Cię interesuje
  • opłata za szkolenie zostanie doliczona do CENY REJSU
  • prześlij na nasz adres mailowy zdjęcie legitymacyjne w JPG

ile to kosztuje ?

PŁATNOŚĆ na konto:

  • OPŁATA za SZKOLENIE / razem z opłatą za rejs
  • OPŁATA za CERTYFIKAT / po rejsie
SZKOLENIE i certyfikaty ISSA – żeglarskie opłata
SZKOLENIE i materiały szkoleniowe – razem z opłatą za rejs 190 pln
YACHT CREW – wykwalifikowany członek załogi 150 pln
INLAND SKIPPER – sternik śródlądowy 250 pln
INSHORE SKIPPER – podstawowy, amatorski stopień sternika morskiego 350 pln
OFFSHORE SKIPPER – zaawansowany sternik jachtu morskiego 450 pln
MASTER of YACHT – stopień skippera zawodowego 550 pln

 

SZKOLENIE i certyfikaty ISSA – motorowodne opłata
SZKOLENIE i materiały szkoleniowe – razem z opłatą za rejs 290 pln
POWER BOAT YACHT CREW – wykwalifikowany członek załogi 150 pln
INLAND POWER YACHT SKIPPER – sternik motorowodny 250 pln
INSHORE POWER YACHT SKIPPER – starszy sternik motorowodny 350 pln
OFFSHORE POWER YACHT SKIPPER – morski sternik motorowodny 450 pln
MASTER of POWER YACHT – stopień skippera zawodowego 550 pln

 

szczegółowy opis certyfikatów żeglarskich:

szkolenie certyfikat patent ISSAYACHT CREW – program szkolenia
wykwalifikowany członek załogi jachtu morskiego

To certyfikat dla osób, które odbyły podstawowe przeszkolenie w zakresie obsługi jachtu ale dopiero zaczynają swoją przygodę z żeglarstwem morskim i planują zdobycie bardziej zaawansowanej wiedzy żeglarskiej, aby w przyszłości samodzielnie poprowadzić jacht. Ten certyfikat podkreśla ich samodzielność jako osób aktywnie pomocnych podczas rejsu przy prowadzeniu jachtu obejmując wyższe funkcje w załodze tym samym zdobywając doświadczenie niezbędne do uzyskania certyfikatu skippera.


szkolenie certyfikat patent ISSAINLAND SKIPPER
sternik śródlądowy

Dlatego iż w naszym kraju na jachty do 7,5 m długości nie wymagane są żadne uprawienia tych jachtów jest najwięcej. Zachęcamy osoby chcące pod okiem instruktora zdobyć umiejętności wystarczające do bezpiecznego poprowadzenia jachtu śródlądowego oraz poszerzyć wiedzę żeglarską popartą praktyką i doświadczeniem co na koniec potwierdzone zostanie wydaniem certyfikatu.


szkolenie certyfikat patent ISSAINSHORE SKIPPER – program szkolenia
amatorski stopień podstawowy jachtu morskiego

Jest to stopień amatorski i wystarcza, aby samodzielnie wynająć jacht morski do żeglugi rekreacyjnej. Umożliwia on pływanie praktycznie na wszystkich akwenach czarterowych. Osoba posiadająca taki certyfikat powinna posiadać wszelkie umiejętności na zadowalającym poziomie, aby samodzielnie prowadzić jacht morski w porze dziennej w strefie przybrzeżnej.


szkolenie certyfikat patent ISSAOFFSHORE SKIPPE– program szkolenia
zaawansowany sternik jachtu morskiego

Patent skierowany do osób posiadających wiedzę INSHORE SKIPPERA, ale mających dużo większe doświadczenie. Są to zaawansowani skipperzy z praktyką na co najmniej dwóch różnych akwenach (np. Morze Bałtyckie, Morze Adriatyckie). Sprawnie manewrują na silniku i na żaglach, prowadzą nawigację i pokonują dalsze trasy (60 NM).


szkolenie certyfikat patent ISSAMASTER of YACHT – program szkolenia
stopień skippera zawodowego jachtu morskiego

Jest to certyfikat potwierdzający umiejętności żeglarskie na poziomie zawodowym. Certyfikaty te wydawane są osobom posiadającym umiejętności na najwyższym poziomie. Tolerancja błędów jest minimalna. Osoba taka powinna świetnie radzić sobie między innymi z obsługą jachtu, nawigacją, manewrami, świetnie znać przepisy. Ważnym aspektem są tu również kwestie interpersonalne. Prowadzenie jachtu morskiego to nie tylko radzenie sobie ze sprzętem i urządzeniami, to również – a może przede wszystkim – radzenie sobie z ludźmi, którzy razem z nami pływają. To certyfikat dla zawodowców, którzy nie mogą zawieść przypadkowych osób, które im zaufają. Od takiej osoby wymagamy, aby była wszechstronnie przygotowana do prowadzenia jachtów morskich. Wymagamy znacznego doświadczenia i ukończenia wielu dodatkowych kursów oraz świadectw potwierdzających zdolność do pracy na morzu.


szczegółowy opis certyfikatów motorowodnych:

szkolenie certyfikat patent ISSAPOWER YACHT CREW – program szkolenia
wykwalifikowany członek załogi jachtu motorowodnego

To certyfikat dla osób, które odbyły podstawowe przeszkolenie w zakresie obsługi jachtu ale dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem motorowodnym i planują zdobycie bardziej zaawansowanej wiedzy, aby w przyszłości samodzielnie poprowadzić jacht motorowy. Ten certyfikat podkreśla ich samodzielność jako osób aktywnie pomocnych podczas rejsu przy prowadzeniu jachtu motorowodnego obejmując wyższe funkcje w załodze tym samym zdobywając doświadczenie niezbędne do uzyskania certyfikatu skippera.


szkolenie certyfikat patent ISSAINLAND POWER YACHT SKIPPER
sternik motorowodny

Pierwszy stopień wtajemniczenia motorowodnego, dla osób od 12 roku życia. Od uczestników szkolenia nie jest wymagany żadne wcześniejsze doświadczenie w żegludze. Osoba po tym szkoleniu będzie zdolna do samodzielnego prowadzenia łodzi motorowej w żegludze rekreacyjnej po wodach śródlądowych i do 2 Mm od brzegu po wodach morskich oraz do holowania narciarza wodnego i pływających sprzętów rekreacyjnych za w/w jednostkami pływającymi. Jest to szkolenie, którego zakres obejmuje prowadzenie skuterów wodnych bez ograniczenia mocy. Szkolenie obejmuje część teoretyczna i praktyczną prowadzoną na łodzi motorowej mogącej płynąć w ślizgu.


szkolenie certyfikat patent ISSAINSHORE POWER YACHT SKIPPER – program szkolenia
starszy sternik motorowodny

Dla osób, którym żegluga śródlądowa i przybrzeżna nie wystarcza, dla tych którzy są gotowi poświęcić kilka dni czasu na przyswojenie wiedzy dotyczącej żeglugi na morzu – zarówno w teorii jak i w praktyce. Na wstępie do tego szkolenia są wymagane umiejętności w zakresu ISSA Inland Power Yacht Skipper oraz ukończony 18 rok życia.Po szkoleniu kursant będzie zdolny do samodzielnego prowadzenia w żegludze rekreacyjnej jachtów motorowych:
 na śródlądziu bez ograniczeń
 na morzach zamkniętych bez ograniczeń
 na morzach otwartych i oceanach w pasie 20 Mm od brzegu z wyłączeniem wód pływowych. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Szkolenie praktyczne odbywa się na jachcie motorowym na akwenie morskim.


szkolenie certyfikat patent ISSAOFFSHORE POWER YACHT SKIPPER – program szkolenia
morski sternik motorowodny

Jest to certyfikat dla osób doświadczonych w żegludze morskiej, które mają na swoim koncie zarówno żeglugę na wodach pływowych jak i samodzielne prowadzenie jachtów morskich. Od uczestników szkolenia wymagane jest ukończenie 18 roku życia, posiadanie certyfikatów: Inshore Power Yacht Skipper (lub odpowiadającego programem wydanego przez inną organizację), SRC, pierwsza pomoc, safety training. Posiadacz tego certyfikatu będzie zdolny do samodzielnego prowadzenia w żegludze rekreacyjnej jachtów motorowych bez ograniczeń.
Szkolenie obejmuje wyłącznie część teoretyczną w formie wykładów i warsztatów-ćwiczeń oraz weryfikację stażu.


szkolenie certyfikat patent ISSAMASTER of POWER YACHT – program szkolenia
stopień skippera zawodowego jachtu motorowodnego

Jest to certyfikat potwierdzający umiejętności żeglarskie na poziomie zawodowym. Certyfikaty te wydawane są osobom posiadającym umiejętności na najwyższym poziomie. Tolerancja błędów jest minimalna. Osoba taka powinna świetnie radzić sobie między innymi z obsługą jachtu, nawigacją, manewrami, świetnie znać przepisy. Ważnym aspektem są tu również kwestie interpersonalne. Prowadzenie jachtu mtorowodnego to nie tylko radzenie sobie ze sprzętem i urządzeniami, to również – a może przede wszystkim – radzenie sobie z ludźmi, którzy razem z nami pływają. To certyfikat dla zawodowców, którzy nie mogą zawieść przypadkowych osób, które im zaufają. Od takiej osoby wymagamy, aby była wszechstronnie przygotowana do prowadzenia jachtów morskich. Wymagamy znacznego doświadczenia i ukończenia wielu dodatkowych kursów oraz świadectw potwierdzających zdolność do pracy na morzu.

 

Z NAMI WYPŁYNIESZ na szerokie wody !