Nie wymagamy doświadczenia żeglarskiego

Rafy koralowe z kosmosu

MORSKIErejsy.pl rejsy morskie jachtem KARAIBY

Rafy koralowe stanowią  dom dla milionów gatunków wodnych organizmów, przyciągają więc zarówno biologów, pragnących badać ten niezwykły ekosystem, jak i duże rzesze turystów, których wabi obietnica niezwykłych i barwnych stworzeń.
Rafa jest po prostu podwodną skałą, przybierająca kształt wału lub grzbietu, mieszczącą się blisko powierzchni wody lub nawet z niej wystającą. Ze względu na jej położenie względem lądu naukowcy wyróżniają jej różne rodzaje, w tym rafy barierowe, brzegowe lub atole. Rafy stanowią poważne zagrożenie podczas rejsów morskich, jednak w wielu przypadkach dają dom różnym wodnym stworzeniom.
Specyficzny typem rafy są  rafy koralowe, wytworzone z wapiennych szkieletów korali madreporowych. Kolonie korali rafotwórczych stopniowo budują kolejne warstwy rafy na warstwach złożonych z martwych już organizmów.
Rafy koralowe zobaczyć można podczas rejsów po ciepłych morzach. Temperatura wody musi wynosić ponad 18 C, choć większość korali preferuje jeszcze cieplejsze wody. Do rozwoju korali potrzebne jest również światło słoneczne, z tego powodu rozwijają się one tylko na wodach o głębokości do 50 m. Większość raf spotkać można w pasie rozciągającym się miedzy szerokością  30 N a 30 S. Wyjątkowość raf polega na bogactwie rozwijającego się na nich życia. Szacuje się, że chociaż rafy koralowe zajmują mniej niż 0,1% powierzchni oceanów, zamieszkuje je ok. 25% gatunków morskich stworzeń. Oprócz różnych gatunków korali i ukwiałów, rafy koralowe stanowią dom dla tysięcy gatunków ryb, skorupiaków i głowonogów. Rafy koralowe stanowią atrakcję turystyczną przyciągającą turystów. W wielu miejscach rejsy morskie organizowane są by umożliwić nurkom spotkanie z florą i fauną raf i stanowi jeden istotniejszych elementów gospodarki.
Największą rafą koralową świata jest Wielka Rafa Koralowa znajdująca się u wybrzeży Australii. Składa się ona z wielu indywidualnych raf i wysepek, łącznie zajmuje jednak powierzchnię ponad 2600 kilometrów i widać ją z orbity okołoziemskiej. Następną w kolejności jest rafa leżąca przy półwyspie Jukatan, o długości 1000 km. Wśród największych raf znajdują się również skupiska korali położone na Bahamach, Florydzie i Filipinach. Jeśli temperatura wody w oceanach podniesie się o 4°C możemy pożegnać ten ekosystemem.

Z NAMI WYPŁYNIESZ na szerokie wody !