Nie wymagamy doświadczenia żeglarskiego

Giganty na powierzchni

MORSKIErejsy.pl rejsy morskie jachtem NORWEGIA

Złoża ropy i gazu występują w różnych miejscach na ziemi. Ich wydobycie stanowi  podstawę gospodarki w pewnych rejonach świata. Eksploatacja tych surowców naturalnych zazwyczaj wymaga wyspecjalizowanej technologii i wiąże się ze sporym ryzykiem. Niewątpliwie jednak najbardziej imponującym przedsięwzięciem jest wydobywanie ropy i gazu ukrytych na dnie morza.
Sposobem na wydobycie tych cennych surowców spod powierzchni wody jest budowa platformy wiertniczej. Te imponujące konstrukcje można spotkać na różnych morzach świata, w  tym także na Bałtyku. Pierwsze próby wydobywania ropy z dna akwenu wodnego przypadają na koniec wieku XIX, kiedy to zaczęto wydobywać wydobycia ropę z jeziora w Ohio. Wkrótce jednak podjęto prace pierwsze nad wydobyciem ropy u wybrzeży Kalifornii. Na początku wieku XX platformy znajdowały się m. in. na wodach wokół Teksasu. Początkowo wwierty wykonywano z platform połączonych z brzegiem. Pierwsza platforma wolno stojąca powstała w latach 20 XX wieku. Od tego czasu technologia ich budowania uległa znacznemu rozwojowi. Platformy są obecnie większe oraz bezpieczniejsze niż ich wcześni kuzyni. Umożliwiają również prowadzenie wydobycia w większej odległości od brzegu.
Wyróżnia się różne typy platform, dostosowanych do różnych warunków. Niektóre z nich mocowane są na stałych, betonowych lub stalowych podporach przymocowanych do dna morza. Jednak spora część z platform wiertniczych to konstrukcje unoszące się na wodzie. Platformy wiertnicze stanowią jedne z największych konstrukcji stworzonych przez człowieka. Największą na świecie platformą jest obecnie Maersk Inspirera, ważąca ponad 890 tysięcy ton i wydobywająca
2 000 m³/dobę.
Wokół platform wiertniczych istniej sporo kontrowersji. Pozwalają one na wydobycie ropy z niedostępnych wcześniej miejsc, stanowią również miejsce pracy dla wielu ludzi. Jednak jak uważają ekolodzy stanowią one poważne zagrożenie dla morskiego ekosystemu. W razie awarii wyciek ropy z większej platformy może doprowadzić do prawdziwej katastrofy ekologicznej.

Z NAMI WYPŁYNIESZ na szerokie wody !