Nie wymagamy doświadczenia żeglarskiego

ISSA szkolenie żeglarskie

https://poczta.nazwa.pl/ajax/mail?action=attachment&session=cf7c13397f3944029e74f700f3165f58&folder=default1%2FINBOX.BANER%20-%20filip&id=105&attachment=6&save=0&filter=1

Celem Federacji Szkół Żeglarskich ISSA jest przede wszystkim popularyzowanie bezpiecznego i swobo dnego uprawiania żeglarstwa turystycznego, które w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Zrzeszone w federacji szkoły i kluby żeglarskie organizują rejsy szkoleniowe, podczas których każdy może zdobyć odpowiednie certyfikaty żeglarskie, które uznawane są w wielu krajach świata.Certyfikaty te są podzielone na kilka kategorii, w zależności od stopnia zaawansowania żeglarza. Każdy żeglarz amator może zapisać się na rejs szkoleniowy i po pozytywnej weryfikacji lub ukończeniu kompleksowe go szkolenia uzyskać jeden z poniższych certyfikatów:
• YACHT CREW (wykwalifikowany członek załogi jachtu morskiego) – przeznaczony jest dla osób, które przeszły szkolenie podstawowe w zakresie obsługi jachtu
• INLAND SKIPPER (sternik śródlądowy) – uprawniają do bezpiecznego prowadzenie śródlądowego jachtu i poszerzają wiedzę żeglarską
• INSHORE SKIPPER (amatorski stopień podstawowy jachtu morskiego) – ten stopień upoważnia do samodzielnego wynajęcia jachtu przeznaczonego do żeglugi rekreacyjnej. Certyfikat ten pozwala na samodzielne prowadzenie morskiego jachtu w strefie przybrzeżnej w ciągu dnia
• OFFSHORE SKIPPER (zaawansowany sternik jachtu morskiego) – ten certyfikat przyznawany jest osobom posiadającym już stopień Inshore Skippera i mających praktykę na przynajmniej dwóch akwenach. Wymagane umiejętności to przede wszystkim sprawne manewrowanie na żaglach i silniku
• Master of Yacht (stopień skippera zawodowego jachtu morskiego) – certyfikat ten wydawany jest wyłączne osobom posiadającym wszechstronną wiedzę i umiejętności potrzebne nie tylko do kierowania jachtem, ale i załogą
Do uzyskania certyfikatu wystarczy zapisać się na jeden z organizowanych przez nas rejsów podczas większości, których można zdobyć odpowiednie uprawnienia. W tym celu wystarczy uiścić określoną opłatę i poddać się jednodniowej ocenie kapitana lub instruktora. Mimo to warto wcześniej zapisać się na kurs, podczas którego można zdobyć niezbędną wiedzę i nauczyć się wykorzystywać ją w praktyce.

Z NAMI WYPŁYNIESZ na szerokie wody !