Nie wymagamy doswiadczenia zeglarskiego

o FIRMIE


MORSKIErejsy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zaułek Rogoziński 8A

51–116 Wrocław

W dniu 10 sierpnia 2021 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek:

• MORSKIErejsy z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-116) przy ulicy Zaułek Rogoziński 8A (dalej: „Spółka Przejmująca”)

MARINGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Masełkowicach, Masełkowice 16a/3 (56-215 Niechlów) (dalej: „Spółka Przejmowana”)

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych, udostępnia niniejszym przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod poniższym adresem:

link do wgranego planu

 

MORSKIErejsy - MARINGO spółki z o.o. -PLAN połączenia

MORSKIErejsy sp. z o.o. - BILANS
MARINGO sp. z o.o. - BILANS

 

W imieniu Spółki Przejmującej:

Sebastian SZABLOWSKI - Prezes Zarządu


POZOSTAŁE rejsy

rejs morski BAŁTYK one way 2022
BALEARY wyspy radości
rejs CHORWACJA wrześniówka 2022
rejsy jachtem NORWEGIA Nordkapp 2022
rejsy BAŁTYCKIE perełki 2022
CHORWACJA rejsy wakacyjne 2022
rejs katamaranem CZARNOGÓRA 2022
KARAIBY mikołajkowy i FERIE 2022
REJSY morskie JACHTEM na życzenie

 

Newsletter


Wypisz mnie z newslettera
Zobacz Nagrania z Rejsów
Newsletter